آهنگ های قدیمی :: موزیک قدیمی

آهنگ های قدیمی

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  آرشیو مطالب

  برچسب ها

   

  آلبوم ای عاشقان
   
   
  ای عاشقان - استاد محمد رضا لطفی و گروه بانوان شیدا


  محمد رضا لطفی

  و گروه بانوان شیدا  کیفیت: عالی
   
  نویسنده : موزیک بازدید : 872 تاريخ : سه شنبه 9 مهر 1392 ساعت: 3:50
  برچسب‌ها :

   

  کمتر کمتر : شماعی زاده
  عکستو قاب می گیرم(حسین موفق) 
  سیزده بدر(جلال همتی) 
  گروه کُر دختران 12
  شکوفه ها(پوران) 
  دونه ی انارم : گلوریا روحانی
  اسب مجار : ایرج
  تو ای پری کجایی : قوامی
  بی ستاره ها : ویگن
  کی اشکاتو پاک می کنه : ابی
  زندگی : پوران 
  سلطان قلبها : عارف،عهدیه 
  آتش دل : قمر
  مــــــــر و با دیگری : آغــــاسی
  شهنشاها : حمیــــــر ا
  زمستون : افشین مقدم
  جینگه جینگه جان:احمد آشورپور
  زندگی : عبدالوهاب شهیدی
  والده آق ماشالا : مرتضی احمدی
  منوچهر(کلاغا)
  زمستان: پروین
  انتظار: پروین
  ترانه ای از کاست گربه های اشرافی
  بیداد زمان : مرضیه
  فقط عشقه که می مونه : ناصر
  ترس از جدایی: مهستی
  علیمردان خان قسمت اول
  علیمردان خان قسمت دوم
  ساقی : مهستی
  منتظرت بودم : داریوش رفیعی
  دست بردار : محسن نامجو
  شبانگاهان : مختاباد
  کودکانه : فرهاد مهراد
  نرگس مستی : مرضیه
  کلاغ پر : ویگن
  قناری : الهه
  هر کسی با تو باشه پیر نمیشه : عارف
  وعده : داوود مقامی
  غنچه : الهه
  وطن : داریوش اقبالی
  مگر آیا نمی شد : مرضیه
  درس سحــر : شــهرام ناظــری
  زوار :سوسن
  میهن : شجریان
  خسته دل: پروا
  من دیگه یار نمیخوام : مهستی
  فردا تو می آیی : هوشمند عقیلی
  پنجره ها : منوچهر
  GipsyKing
  نوایی : بیژن بیژنی
  مرغ سحر : شجریان
  کودکی : دلکش
  بوی بهار : نادر گلچین
  کوی دوست : مینو جوان
  از خون جوانان وطن : شجریان
  ز سفر آمدی : الهه
  دختر همسایه : ناصر
  دختر شیرازی : ضیا، نسرین
  فال حافظ: کورس سرهنگ زاده
  ترکم مکن : حسن خیاطباشی
  شمع کو چراغ کو : فریدون فرهی
  تنها تو بمان: پریسا
  رعنا: ملوک ضرابی
  مرغ شب : رویا
  خدا کنه که خوابم نبره : مرضیه
  پیک سحری : پروین
  نگاه کن : فریدون فرخزاد
  رقص پروانه : رویا
  سلام: ایرج مهدیان
  تو چشات کار کجاست : فریدون فرخزاد
  ای یارم بیا : الهه
  ای ایران : بنان
  راز خلقت: مهستی
  روم صحرا : روانبخش
  غوغای ستارگان : پروین
  سنگام ، هندی
  عبدالحلیم حافظ
  آهنگهای افغانی
  منتظرت بودم : داریوش رفیعی
  موسیقی عربی
  ایران ترانه
  عشق پیری : شجریان
  استاد دولتمند خالف
  نویسنده : موزیک بازدید : 10551 تاريخ : سه شنبه 9 مهر 1392 ساعت: 3:15
  برچسب‌ها : دانلود زیر نویس فارسی فیلم کمتر کمتر : شماع? زاده عکستو قاب م? گ?رم(حس?ن موفق) س?زده بدر(جلال همت?) گروه کُر دختران 12 شکوفه ها(پوران) دونه ? انارم : گلور?ا روحان? اسب مجار : ا?رج تو ا? پر? کجا?? : قوام? ب? ستاره ها : و?گن ک? اشکاتو پاک م? کنه : اب? زندگ? : پوران سلطان قلبها : عارف عهد?ه آتش دل : قمر مــــــــر و با د?گر? : آغــــاس? شهنشاها : حم?ــــــر ا زمستون : افش?ن مقدم ج?نگه ج?نگه جان:احمد آشورپور زندگ? : عبدالوهاب شه?د? والده آق ماشالا : مرتض? احمد? منوچهر(کلاغا) زمستان: پرو?ن انتظار: پرو?ن ترانه ا? از کاست گربه ها? اشراف? ب?داد زمان : مرض?ه فقط عشقه که م? مونه : ناصر ترس از جدا??: مهست? عل?مردان خان قسمت اول عل?مردان خان قسمت دوم ساق? : مهست? منتظرت بودم : دار?وش رف?ع? دست بردار : محسن نامجو شبانگاهان : مختاباد کودکانه : فرهاد مهراد نرگس مست? : مرض?ه کلاغ پر : و?گن قنار? : الهه هر کس? با تو باشه پ?ر نم?شه : عارف وعده : داوود مقام? غنچه : الهه وطن : دار?وش اقبال? مگر آ?ا نم? شد : مرض?ه درس سحــر : شــهرام ناظــر? زوار :سوسن م?هن : شجر?ان خسته دل: پروا من د?گه ?ار نم?خوام : مهست? فردا تو م? آ?? : هوشمند عق?ل? پنجره ها : منوچهر GipsyKing نوا?? : ب?ژن ب?ژن? مرغ سحر : شجر?ان کودک? : دلکش بو? بهار : نادر گلچ?ن کو? دوست : م?نو جوان از خون جوانان وطن : شجر?ان ز سفر آمد? : الهه دختر همسا?ه : ناصر دختر ش?راز? : ض?ا نسر?ن فال حافظ: کورس سرهنگ زاده ترکم مکن : حسن خ?اطباش? شمع کو چراغ کو : فر?دون فره? تنها تو بمان: پر?سا رعنا: ملوک ضراب? مرغ شب : رو?ا خدا کنه که خوابم نبره : مرض?ه پ?ک سحر? : پرو?ن نگاه کن : فر?دون فرخزاد رقص پروانه : رو?ا سلام: ا?رج مهد?ان تو چشات کار کجاست : فر?دون فرخزاد ا? ?ارم ب?ا : الهه ا? ا?ران : بنان راز خلقت: مهست? روم صحرا : روانبخش غوغا? ستارگان : پرو?ن سنگام هند? عبدالحل?م حافظ آهنگها? افغان? منتظرت بودم : دار?وش رف?ع? موس?ق? عرب? ا?ران ترانه عشق پ?ر? : شجر?ان استاد دولتمند خالف صدای کمتر کمتر : شماع? زاده عکستو قاب م? گ?رم(حس?ن موفق) س?زده بدر(جلال همت?) گروه کُر دختران 12 شکوفه ها(پوران) دونه ? انارم : گلور?ا روحان? اسب مجار : ا?رج تو ا? پر? کجا?? : قوام? ب? ستاره ها : و?گن ک? اشکاتو پاک م? کنه : اب? زندگ? : پوران سلطان قلبها : عارف دانلود صدای کمتر کمتر : شماع? زاده عکستو قاب م? گ?رم(حس?ن موفق) س?زده بدر(جلال همت?) گروه کُر دختران 12 شکوفه ها(پوران) دونه ? انارم : گلور?ا روحان? اسب مجار : ا?رج تو ا? پر? کجا?? : قوام? ب? ستاره ها : و?گن ک? اشکاتو پاک م? کنه : اب? زندگ? : پوران سلطان قلبها : عارف دانلود موزیک کمتر کمتر : شماع? زاده عکستو قاب م? گ?رم(حس?ن موفق) س?زده بدر(جلال همت?) گروه کُر دختران 12 شکوفه ها(پوران) دونه ? انارم : گلور?ا روحان? اسب مجار : ا?رج تو ا? پر? کجا?? : قوام? ب? ستاره ها : و?گن ک? اشکاتو پاک م? کنه : اب? زندگ? : پوران سلطان قلبها : عارف,
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها ads-123